Služby

budova

Starostlivosť 

Našim klientom nezabezpečujeme len určitý druh ubytovania, ale bezpečný a príjemný domov 24 hodín denne počas celého roka v jedno-, dvoj- a trojposteľových izbách, resp. v apartmánoch.

Zariadenie poskytuje našim klientom nepretržitú a stálu starostlivosť (sociálnu starostlivosť, stravovanie, upratovanie, pranie).
Okrem toho venujeme pozornosť aj voľnočasovým aktivitám našich klientov podľa želania, pohybovým aktivitám, kultúrnym programom či organizovaniu výletov. Každodenné činnosti klientov a ich hygienu zabezpečuje vyškolený odborný personál.

Organizácia ponúka aj možnosť ubytovania klientov na určitý čas, napríklad umiestnenie blízkych počas Vašej dovolenky a pod.

Stravovanie

Kuchyňa zariadenia zabezpečuje možnosť stravovania päťkrát denne aj podľa špeciálnych diét.

Sociálne poradenstvo

Personál zariadenia zabezpečuje aj sociálne poradenstvo pre svojich klientov a záujemcov.