Podmienky prijatia

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Sociálna služba – Zariadenie pre seniorov - je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. Mesto, alebo obec vydá „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu". Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami zašle na adresu: Claritas n.o., Branovská cesta 1721/22, 941 31 Dvory nad Žitavou.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení pre seniorov je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na obecný/mestský úrad. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na tejto webovej stránke v záložke „Tlačivá“, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne v Claritas, n.o., Branovská cesta 1721/22, 941 31 Dvory nad Žitavou.

Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite alebo osobne doručte na obecný/mestský úrad, podľa trvalého bydliska budúceho prijímateľa sociálnej služby.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá príslušný obecný/mestský úrad „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ a "Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu".

Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ doručí poštou alebo osobne na adresu: Claritas n.o., Branovská cesta 1721/22,941 31 Dvory nad Žitavou.

Ak sa uvoľnilo pre daného občana vhodné miesto v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, Claritas n.o. ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K nástupu do zariadenia sociálnych služieb je potrebné priniesť so sebou:

DOKLADY:

 1. Občiansky preukaz
 2. Ak je prijímateľ sociálnej služby nesvojprávny - Rodný list, právoplatné rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony a ustanovenie opatrovníctva
 3. Potvrdenie o príjme, SP-Bratislava, ÚPSVaR SR, atď.
 4. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (s úradne overeným podpisom)
 5. Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa (nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia)
 6. Kompletná zdravotná dokumentácia
 7. Preukaz poistenca aj preukaz ŤZP ak ste jeho držiteľom
 8. Finančnú hotovosť na uhradenie pobytu do konca príslušného mesiaca
 9. Lieky, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva s presným rozpisom dávkovania, podpísané a opečiatkované obvodným lekárom.
 10. Odhlásenie od obvodného lekára v prípade, že budete mať záujem o služby obvodného lekára, ktorý ambuluje pre ZPS

OSOBNÉ VECI:

 1. Spodné prádlo (trenky, slipy, boxerky, nohavičky, tielko, spodky) - 7 ks
 2. Pyžamová súprava - 4 ks
 3. Župan - 1ks
 4. Tepláková súprava (tepláky, mikina) - 3 ks
 5. Košeľa: bavlnená - 3 ks, polokošeľa - 3 ks, tričko - 3 ks, nátelník 3 ks
 6. Nohavice: zimné - 2 ks, letné - 2 ks
 7. Pulóver - 2 ks, sveter - 2 ks
 8. Vetrovka: jarná - 2 ks, zimná - 2 ks
 9. Čiapka: zimná - 2 ks, šiltovka - 2 ks
 10. Rukavice - 2 páry
 11. Papuče - 2 páry
 12. Topánky: botasky, poltopánky, zimné topánky, sandále
 13. Spoločenské oblečenie - 1 ks
 14. Ponožky - 7 párov
 15. Uterák - 5 ks, osúška - 2 ks
 16. Hygienické potreby: zubná pasta a kefka, šampón, hrebeň, toaletné mydlo, potreby na holenie, hygienické vreckovky, toaletný papier
 17. U inkontinentých jednorázove plienky - 1 balík
 18. Osobné veci pripomínajúce domov a blízkych (fotky, rádio, TV, obraz, kvet, výšivky...)