Nezisková organizácia CLARITAS bola založená 25. januára 2010 s cieľom poskytovania sociálnych služieb. Hlavným zámerom sa stal vybudovanie domova seniorov na vysokej úrovni.

Na splnenie tohto cieľa sa našla vhodná lokalita v obci Dvory nad Žitavou blízko Nových Zámkov. Organizácia sa úspešne uchádzala o finančnú pomoc z programu Európskej Únie, ktorý podporuje infraštruktúru sociálnych služieb. Vďaka tomu sa v roku 2011 mohli začať stavebné práce na poschodovej, čiastočne podpivničenej budove. Práce boli úspešne ukončené koncom roka 2012.

Centrum tejto výnimočne modernej budovy tvorí átriová zimná záhrada krytá presklenou strechou, ktorá je určená na rozhovory, zábavu, ako aj stretnutia s blízkymi. Izby sú poväčšine dvojposteľové, ale domov disponuje aj troj- a jednoposteľovými izbami.

budova

Ku každej izbe či apartmánu patrí aj kúpeľňa s umývadlom, WC a sprchovací kút. Izby sú vybavené podlahovým kúrením, čím poskytujú značný komfort. Okrem toho tieto bezbariérové izby disponujú dymovými senzormi ,káblovou televíziou. Ku každej izbe patrí balkón a všetky vchody ústia do átria. Pocit bezpečnosti pre obyvateľov a ich blízkych zabezpečuje stála služba na recepcii.

Aula

Claritas n.o., Zariadenie pre seniorov sa vnútorne člení na tieto organizačné jednotky:

  1. úsek riaditeľ
  2. úsek ekonomicko-sociálny
  3. úsek zdravotný
  • Počet zamestnancov: 44
  • Počet obyvateľov:
    • zariadenie pre seniorov - 100
    • denný stacionár - 20

Zariadenie sa nachádza v centre obce Dvory nad Žitavou. Neďaleko kostola, v blízkosti autobusovej zastávky, supermarketu, pošty a Obecného úradu. Okolie je upravené, disponujeme veľkým parkoviskom. Na dvore sa nachádzajú altálky a lavičky pre pohodlné posedenie. Tu sa konajú za priaznivého počasia voľnočasové aktivity, spoločný telocvik, grilovačky a letné posedenia pre prijímateľov sociálnej služby.

Claritas - Zariadenie pre seniorov

Claritas - Zariadenie pre seniorov

03:17

Voľnočasové aktivity

K poskytovaniu základných služieb patrí aj poskytovanie iných služieb a to kultúrna a spoločenská činnosť, športová činnosť, rekreačná činnosť a podobne.

K tomuto účelu zariadenie využíva hlavne relaxačnú miestnosť a spoločenské miestnosti, v ktorých organizuje voľnočasové aktivity ako napr. ručné práce, precvičovanie jemnej motoriky, pamäťové cvičenia, prípadne sa tu organizujú tanečné zábavy s regionálnou pôsobnosťou a iné kultúrne podujatia za účasti detí z materských škôl, základných škôl, ľudových škôl umenia, ochotníckych divadiel a pod.