Poradovník

Claritas n.o., Branovská cesta 1721/22, 941 31 Dvory nad Žitavou

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma: pobytová - celoročná
Kapacita: 100 osôb

Sociálne služby

Zariadenie pre seniorov, Branovská cesta 1721/22, 94131 Dvory nad Žitavou

Poradovník čakateľov

<

1. Raczkóová Etela, Dvory nad Žitavou (dátum zaradenia: 29.10.2019)

2. Raczková Helena, Dvory nad Žitavou (dátum zaradenia: 21.2.2020)

3. Káploczký František, Dvory nad Žitavou (dátum zaradenia: 1.7.2020)

4. Gallová Helena, Dvory nad Žitavou (dátum zaradenia: 8.2.2021)

5. Hošťáková Marta, Sereď (dátum zaradenia: 20.7.2022)

6. Sztanková Helena, Dvory nad Žitavou (dátum zaradenia: 11.9.2022)

7. Kádárová Rozália, Nové Zámky (dátum zaradenia: 26.9.2022)

8. Kučera Michal, Andovce (dátum zaradenia: 7.11.2022)

9. Ďurišková Mária, Imeľ (dátum zaradenia: 25.11.2022)

10. Tóthová Valéria, Nesvady (dátum zaradenia: 28.11.2022)

11. Kecskésová Helena, Dvory nad Žitavou (dátum zaradenia: 2.2.2023)

12. Csutorová Helena, Rubaň (dátum zaradenia: 13.2.2023)

13. Árgyusiová Juliana, Nové Zámky (dátum zaradenia: 16.2.2023)

14. Stanko Štefan, Dvory nad Žitavou (dátum zaradenia: 6.3.2023)

15. Dékány Ignác, Dvory nad Žitavou (dátum zaradenia: 18.4.2023)

16. Ácsová Juliana, Dvory nad Žitavou (dátum zaradenia: 19.4.2023)

17. Bohušová Lýdia, Semerovo (dátum zaradenia: 5.6.2023)

18. Gondeková Bernardína, Dulovce (dátum zaradenia: 26.6.2023)

19. Borosová Klára, Nové Zámky (dátum zaradenia: 27.6.2023)

20. Žigová Mária, Branovo (dátum zaradenia: 3.7.2023)

21. Jankyová Hyacinta, Nové Zámky (dátum zaradenia: 10.7.2023)

22. Mesárošová Judita, Nové Zámky (dátum zaradenia: 17.7.2023)

23. Tóthová Alžbeta, Gbelce (dátum zaradenia: 27.7.2023)

24. Fialová Helena, Strekov (dátum zaradenia: 1.8.2023)

25. Berecz Jozef, Štúrovo (dátum zaradenia: 30.8.2023)

26. Mechurová Magdaléna, Nové Zámky (dátum zaradenia: 25.9.2023)

27. Králová Irena, Semerovo (dátum zaradenia: 10.10.2023)